Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Παγκόσμια Κοινότητα και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησαν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ΠαιδιούΗ Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού επικυρώθηκε από όλα τα κράτη του κόσμου. Οι μόνες χώρες, οι οποίες δεν έχουν επικυρώσει, είναι οι ΗΠΑ και η Σομαλία. Στην Ελλάδα επικυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1992.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και καλύπτουν όλα τα δικαιώματα ενός παιδιού. Τα δικαιώματα των παιδιών χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής.

Δυστυχώς, όμως, σε πολλές χώρες του κόσμου τα δικαιώματα των παιδιών καταπατούνται. Πολλά παιδιά ανά τον κόσμο υποφέρουν από τη φτώχεια, τη παιδική βία, στερούνται τη σχολική εκπαίδευση, σκοτώνονται στους πολέμους και από ασθένειες, γίνονται θύματα των κυκλωμάτων της εμπορίας ανθρώπων, διακίνησης ναρκωτικών και εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας.

Με τη βοήθεια της UNICEF διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκστρατείες για τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Παιδιών και για ότι είναι σχετικό με τα παιδιά, όπως ο εμβολιασμός και ο θηλασμός.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Αποτελεσματική Μέθοδος Μελέτης

Μια αποδοτικότερη μελέτη χωρίζεται σε δύο στάδια, την προετοιμασία και τη διαδικασία μελέτης - προσέγγιση αντικειμένου μελέτης.

Αναλυτικά:

α) Προετοιμασία
Για μια αποδοτική μελέτη σημαντικό ρόλο έχει ο χώρος της μελέτης. Ο χώρος και το γραφείο πρέπει να είναι τακτοποιημένα, φωτισμένα, ώστε να μην υπάρχουν πράγματα, τα οποία αποσπούν την προσοχή από τη μελέτη. 
Επιπλέον η προετοιμασία μιας μελέτης περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινήτρων και τον καθορισμό των στόχων, οι οποίοι θα επιτευχθούν μέσω της μελέτης.
Οι στόχοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του ατόμου, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν. Με αυτόν τον τρόπο εξασκούνται οι δυνατότητες και οι δεξιότητες του ατόμου, οι στόχοι και οι προσωπικές απαιτήσεις αυξάνονται σταδιακά.

β) Διαδικασία μελέτης - Προσέγγιση αντικειμένου μελέτης
Για να υπάρχει σωστή διαχείριση χρόνου στη μελέτη, πρέπει να γίνει ένα σωστό χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα του καθενός.
Οι σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της διάλεξης λειτουργούν ως συμπληρωματικές και βοηθητικές πληροφορίες σχετικές με την ύλη. Με την παράλληλη μελέτη τους γίνεται κατανοητή η ύλη και απομνημονεύεται πιο εύκολα.
Τρόποι απομνημόνευσης της ύλης
  1. Πλαγιότιτλους σε κάθε παράγραφο
  2. Σημείωση σημαντικών εννοιών και λέξεων-κλειδιά
  3. Σχεδιάγραμμα του κεφαλαίου
  4. Συσχετισμός βασικών ιδεών - υπάρχουσες γνώσεις - λεπτομέρειες
  5. Ομαδοποίηση πληροφοριών


Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο: Τεχνικές Επιμέλειας Μεταφράσεων

9/12/2013 - 13/12/2013
Σεμινάριο σχετικό με τις Τεχνικές Επιμέλειας Μεταφράσεων

Έμπειροι πιστοποιημένοι μεταφραστές και καταξιωμένοι project mananger θα παρουσιάσουν τα στάδια και τα εργαλεία διόρθωσης και επιμέλειας ενός μεταφρασμένου κειμένου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή κάποια ξένη γλώσσα, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Internet.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και υπάρχει η δυνατότητα για την αγγλική και γαλλική γλώσσα, κατόπιν συνεννόησης. Στους συμμετέχοντες θα προσκομιστεί Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Παρακολούθησης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Μεταφραστή και γνώσης χρήσης των προγραμμάτων Μεταφραστικής Μνήμης.

Προτεινόμενη εργασία για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν κατάλληλοι, σε επίπεδο εξωτερικού συνεργάτη, ανάλογα με τις γλώσσες εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: